N a č í t a v a m . . .

Vyhlásenie zámeru  na nájom nebytových priestorov v objekte ŠK Vrakuňa,

na Poľnohospodárskej ulici č. 2 v Bratislave.

 

Športový klub Vrakuňa Bratislava, ako nájomca športového areálu na základe zmluvy o nájme č. 284/2017 zo dňa 28.12.2017 vyhlasuje súťaž na podnájom časti  prenajatého objektu pre účely:

  • bufetu  –  predaj jednoduchého jedla s občerstvením,

  • zriadenie exteriérového posedenia  – letnej terasy pred bufetom,

s celotýždňovou prevádzkou a so súťažnými podmienkami v prílohe:

 

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

TLAČIVO ZÁVÄZNEJ PONUKY

 

Web shop

Tréningová výbava pre hráčov

TRENKY ŠK VRAKUŇA

Tento tovar si môžete zakúpiť u nášho dodávateľa ktorým je elvesport.com

15,82

Pozrieť produkt

TRÉNINGOVÝ NAKRČNÍK

Tento tovar si môžete zakúpiť u nášho dodávateľa ktorým je elvesport.com

13,50

Pozrieť produkt

ŠUŠTÁKOVÁ BUNDA ŠK

Tento tovar si môžete zakúpiť u nášho dodávateľa ktorým je elvesport.com

26,86 €

Pozrieť produkt

TRÉNINGOVÉ TRIČKO

Tento tovar si môžete zakúpiť u nášho dodávateľa ktorým je elvesport.com

11,50 €

Pozrieť produkt